Facebook Instagram YouTube DISQUS myNEWSdesk linked pinterest

Duschhörnor

Skapa ett eget krypin med en personligt utformad duschhörna. Välj glas, modulsystem och profilalternativ. Saknar du exempelvis en spegel? Låt duschdörrarna spegla dig. Vill du öppna dörrarna inåt eller utåt? Välj det som passar dig bäst.